ZARZĄD
Roman Wolsza – prezes
Dariusz Janus – wiceprezes
Wioleta Broniecka – skarbnik
Marcin Kowalski – sekretarz
Julita Jaroszuk-Narkowicz

KOMISJA REWIZYJNA
Ryszard Wieloch – przewodniczący
Leokadia Wolsza