Uprzejmie informujemy, że dnia 29.3.17 wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia Polonus. W celu sprawniejszego kierowania pracami stowarzyszenia skład zarzadu został zwiększony do 7 osób.

Skład zarządu:
Roman Wolsza – prezes
Dariusz Janus – wiceprezes
Bartłomiej Doroszko – skarbnik
Marcin Kowalski – sekretarz
Julita Jaroszuk-Narkowicz
Wioleta Broniecka
Piotr Lewandowski

Skład komisji rewizyjnej:
Daniel Gozdołek – przewodniczący
Piotr Kulig
Ryszard Wieloch