Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pomocą przy organizacji drugiego ogniska.
Na spotkaniu będa omawiane szczegóły nadchodzącego wydarzenia organizowanego przez Polonus.

Miejsce: Cairde, Old St. Georges School, Hampton Street, Balbriggan
Data: 31.8.16
Godz. 19