Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że zebranie założycielskie Stowarzyszenia Polaków z Balbriggan i okolic “Polonus” odbędzie się w środę 27 kwietnia 2016 r. o godz.19.30 w siedzibie Cairde, Old St. Georges School, Hampton Street, Balbriggan.

Przebieg Zebrania:
1.Słowo wstępne
2.Odczytanie statutu
3.Dyskusja
4.Podpisanie deklaracji członkowskich
5.Wybór władz Stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zebraniu oraz zachęcamy do zapraszania znajomych Polaków z Balbriggan i okolic (Skerries, Lusk, Rush, itp.).
Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu, które nie mogą przyjść na zebranie prosimy o kontakt przez FB.

Z serdecznym pozdrowieniem
Roman Wolsza
Marcin Kowalski